Privacy Statement Facebook

In dit privacy-statement leest u hoe wij uw gegevens zorgvuldig behandelen, beveiligen en verwerken. Ons Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 8 februari 2021.

1. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

  • Voornaam
  • E-mailadres
  • Geslacht

2. Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doelen:

Wij houden u op de hoogte van de meest actuele hypotheekrentes

Uw opgestuurde persoonsgegevens worden enkel gebruikt zodat wij u op de hoogte kunnen houden van de meest actuele hypotheekrentes

3. Beveiliging van uw gegevens

3.1 Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.
3.2 Deze website is door middel van links verbonden met websites van derden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze organisaties te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

4. Verzoek persoonsgegevens

4.1 Indien u uw persoonsgegevens wenst in te zien, aan te passen, over te dragen, bezwaar te maken of te laten verwijderen, neem dan contact met onze functionaris gegevensbescherming (fg), Postbus 7173, 5605 JD Eindhoven of stuur een email naar fg@ibrains.nl.
4.2 Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan uw verzoek. Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

5. Verstrekken van gegevens aan derden

5.1 Wij geven uw persoonsgegevens mogelijk door aan de volgende personen of partijen:

  • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting ge├»nformeerd moeten worden;
  • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of onze marketingafdeling;

5.2 Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken
5.3 Middels contractuele bepalingen verzekeren wij ons ervan dat derden de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan degene die wij hebben vastgelegd en overeenkomstig de doeleinden beschreven in dit beleidsdocument.

6. Wijzigingen

6.1 Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

7. Hebt u vragen of klachten?

7.1 Hebt u vragen over ons privacy statement of heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met onze functionaris gegevensbescherming (fg), Postbus 7173, 5605 JD Eindhoven of stuur een email naar fg@ibrains.nl.
7.2 U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.