Privacy statement

Pensioenvoordeel.nl is een initiatief van NBG Finance B.V.

NBG Finance B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. NBG Finance B.V. houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is NBG Finance B.V.,JF Kennedylaan 83, 5555 XM Valkenswaard. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van haar dienstverlening legt NBG Finance B.V. gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een aanvraag doet op een van de websites van NBG Finance B.V. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, financiële gegevens of opgegeven interesses.

NBG Finance B.V. gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende aanvraag, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van NBG Finance B.V. op de hoogte te houden.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die NBG Finance B.V. over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan:

NBG Finance B.V.
T.a.v. Adresregistratie
JF Kennedylaan 83
5555 XM Valkenswaard

Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop NBG Finance B.V. met uw gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adres

Op de websites van NBG Finance B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan NBG Finance B.V. haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt NBG Finance B.V. ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Het IP-adres worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

NBG Finance B.V. en andere websites

Op de sites van NBG Finance B.V. treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. NBG Finance B.V. kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

NBG Finance B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Controleer daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van NBG Finance B.V.