Pensioenvormen

Pensioen is uitgesteld loon. Zo luidt de redenering van de belastingdienst. Er zijn meerdere vormen van pensioen. Op grond van de Pensioenwet bestaan de volgende pensioensoorten:

Vereisten

Voor alle drie de bovenstaande pensioenen geldt dat zij aan de volgende vereisten dienen te voldoen:

  • Voortvloeien uit een dienstbetrekking;
  • Uitkering in geld;
  • Uitkering op grond van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid.