Pensioenopbouw

Pensioenopbouw kan plaatsvinden op verschillende manieren. Pensioenvoordeel kan plaatsvinden met behulp van het eindloonregeling of middelloonregeling maar ook middels de beschikbare premieregeling.

Voor de opbouw van je pensioen zijn deze zaken van belang:

 

  • Pensioengevend salaris
  • AOW-franchise
  • Pensioengrondslag

 

Pensioengevend salaris

Het pensioengevend salaris zijn alle salarisbestanddelen waarover je pensioen opbouwt bij elkaar.

Bij een middelloonregeling mag je daarbij ook variabele beloningsbestanddelen meetellen. Dat geldt niet voor de auto van de zaak. In een eindloonregeling telt alleen je vaste salaris mee voor het pensioengevend salaris.

AOW-franchise

Alle pensioenregelingen houden er rekening mee dat iedere Nederlander al pensioen ontvangt van de overheid. Dat is namelijk de AOW. Daarom bouw je over een deel van je salaris geen pensioen op. Dat is de AOW-franchise. Je pensioenfonds trekt de AOW-franchise af van het pensioengevend salaris.

Een uitgebreide beschrijving van de AOW-franchise vind je hier.

Volgens de belastingregels is de franchise minimaal 10/7 keer de AOW-uitkering voor een gehuwde inclusief de vakantietoeslag. Bouw je bij een middelloonregeling minder dan 2,25 procent of bij een eindloonregeling minder dan 2 procent ouderdomspensioen op? Dan is de franchise lager.

Pensioengrondslag

Je pensioengrondslag is je pensioengevend salaris min je AOW-franchise.

Je bouwt maximaal 2 of 2,25 procent pensioen per jaar op over je pensioengrondslag. Het percentage hangt af van je pensioenregeling. Is het een eindloon- of een middelloonregeling? 

De pensioensaanspraak die je op de pensioendatum totaal kunt bereiken, bereken je door:

 

  • het aantal jaren dat je tot je pensioendatum deelnam, te bepalen;
  • dat aantal te vermenigvuldigen met de uitkomst van de berekening.

 

Hou er rekening mee dat dat maar een indicatie is. Toekomstige salarisstijgingen kun je namelijk nog niet meetellen.Bij een beschikbare premieregeling betaal je premie voor je pensioenregeling. De premie wordt berekend door een factor die afhangt van je leeftijd te vermenigvuldigen met je pensioengrondslag. 
Je totale pensioensaanspraak hangt af van het rendement dat je met je 'pensioenpot' maakt. Is het rendement goed? Dan bouw je meer pensioenkapitaal op. Je kan dan dus meer ouderdomspensioen kopen.

Tip:: Bekijk hier de mogelijkheden om extra pensioen te sparen