Pensioenwet

Bijna iedere werknemer in Nederland bouwt pensioen op. Dat is geregeld in de Pensioenwet. Alle pensioenregelingen van werkgevers en pensioenfondsen moeten aan die wet voldoen. De Pensioenwet is bedoeld om ervoor te zorgen dat het pensioen waarop werknemers recht hebben, veilig is.

Drie pensioensoorten...

De Pensioenwet kent drie soorten pensioen:

... en drie eisen

Voor alle drie soorten pensioen gelden deze eisen:

  • het pensioen moet voortvloeien uit een dienstbetrekking;
  • het pensioen moet een uitkering in geld zijn;
  • het moet gaan om een uitkering op grond van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid.