Pensioen put weer vooral uit aandelen

Amsterdam. De Nederlandse pensioenfondsen hebben nu meer geld belegd in aandelen dan aan de vooravond van het uiteenspatten van de internethausse, begin 2000. Dit blijkt uit cijfers die De Nederlandsche Bank vanmiddag heeft bekendgemaakt.

Beleggen

Na de aandelenpiek van 2000 volgde een grote koersdaling. Die dwong pensioenfondsen de premies van werkgevers en werknemers ruimschoots te verdubbelen om hun financiële positie zeker te stellen. De explosieve premiestijging tastte consumptie en het consumentenvertrouwen aan. Mede daardoor was de economische malaise in Nederland tot begin vorig jaar ernstiger was dan in andere Europese landen. Sommige experts vrezen de gevolgen van een nieuwe crash. „De pensioenwereld is kwetsbaar voor terugslagen op de beurs”, zegt pensioen- en vermogensadviseur Frits Bosch. Staf Depla, pensioenwoordvoerder van de PvdA in de Tweede Kamer: „We kunnen ons een premieverdubbeling zoals in de afgelopen vijf jaar niet nog eens permitteren.” Anderen zijn positiever. Financieel adviseur Jaap Koelewijn: „De pensioenfondsen hebben hun reserves de afgelopen jaren aangevuld en daarmee aandelen gekocht. Zij doen wat zij moeten doen: risico’s nemen om pensioenen uit te betalen.” De Nederlandse pensioenfondsen hadden eind september 53 procent van hun vermogen van 671 miljard euro in aandelen belegd, zo blijkt uit de jongste cijfers van De Nederlandsche Bank. Vlak voor het doorprikken van de koersgekte in internetaandelen, begin 2000, was dat percentage 51. Pensioenfondsen beleggen in aandelen in de verwachting dat het rendement hoger is dan op andere investeringen. Het hogere rendement moet pensioen betaalbaar houden en de prijscompensatie (indexatie) financieren. De Nederlandsche Bank, die toezicht houdt op de financiële positie van pensioenfondsen stelt geen limiet aan beleggingen in aandelen. „De vraag of pensioenfondsen te veel risico’s nemen, is geen onderwerp voor ons”, zegt een woordvoerder. „Het gaat erom of pensioenfondsen voldoende financiële buffers hebben tegenover risicovolle beleggingen. Daar letten wij scherp op.”