Pensioen nabestaanden in gevaar

DEN HAAG - Veel werknemers die nu overstappen naar een andere baan, kunnen geen fatsoenlijke pensioenregeling voor hun nabestaanden opbouwen. Wanneer zij wisselen van pensioenfonds, vervallen de bestaande rechten voor het al opgebouwde nabestaandenpensioen.

Nabestaandenpensioen

"Duizenden mensen zitten nu klem," zegt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. "Wanneer iemands oude pensioenfonds in de financiële problemen zit, verbiedt De Nederlandsche Bank dat een werknemer zijn opgebouwde rechten overdraagt naar zijn nieuwe pensioenfonds." In alle pensioenregelingen is er iets geregeld voor de nabestaanden als de werknemer overlijdt. Maar voor zo'n nabestaandenpensioen gelden niet altijd dezelfde rechten als voor het oudedagspensioen. In sommige regelingen vervalt het recht op nabestaandenpensioen wanneer de werknemer overstapt. Bovendien kunnen bij het nieuwe pensioenfonds de achterliggende jaren niet opnieuw worden ingekocht, noch kunnen de oude rechten worden overgedragen. De teller springt als het ware weer op nul: er moet opnieuw worden opgebouwd. Omtzigt: "Zeer zieke werknemers kunnen geen kant op. Wanneer hen iets overkomt, kan de achtergebleven partner bij het oude pensioenfonds geen nabestaandenpensioen meer claimen en bij het nieuwe pensioenfonds is er niets te halen." Het CDA wil dat de pensioenfondsen het nabestaandenpensioen voortaan regelen zoals het oudedagspensioen: opgebouwde rechten blijven dan bestaan, ongeacht of de werknemer bij het pensioenfonds blijft.