Pensioen met 65 geen discriminatie

Een arbeidsovereenkomst die vanzelf afloopt omdat de werknemer 65 jaar wordt, is geen leeftijdsdiscriminatie. Voorwaarde is wel dat de gedwongen pensionering is bedoeld om jongeren aan een baan te helpen. Het Europese Hof van Justitie heeft dat bepaald na een klacht van een Spaanse werknemer.

De man kreeg in 2005 te horen dat zijn arbeidsovereenkomst was ontbonden omdat hij de leeftijd voor gedwongen pensionering had bereikt. De 65-jarige werknemer vond dat hetzelfde als ontslag en stelde beroep in bij de Spaanse rechter. Die vroeg opheldering aan het EU-Hof in Luxemburg. Het Hof erkent in eerste instantie dat oudere werknemers in het nadeel zijn door de regeling. Maar dat is volgens de rechters van het Hof soms gerechtvaardigd voor „een betere verdeling van werkgelegenheid tussen generaties”. Het streven van de Spaanse regering om zo veel mogelijk mensen aan het werk te krijgen is in lijn met de doelstellingen van de Europese Commissie en Unie. Ook in Nederland geldt 65 jaar als de leeftijd waarop de arbeidsovereenkomst ten einde loopt, vaak zijn hier afspraken over gemaakt in cao’s. Werknemers op pensioengerechtigde leeftijd die via de rechter probeerden ontslag te voorkomen, hebben in Nederland over het algemeen nul op het rekest gekregen. Hoewel de situatie in Nederland aanzienlijk verschilt van die in Spanje – hier is er op een aantal gebieden juist sprake van een tekort aan mensen – verwacht arbeidsrechtdeskundige Maarten van Gelderen niet dat dit op korte termijn verandering in de situatie zal brengen. „Alleen als je jonger dan 65 bent, bijvoorbeeld 63, heb je een kans bij de rechter. De werkgever moet dan goede redenen voor het ontslag aanvoeren.”