Pensioen en Echtscheiding

Eén op de drie huwelijken loopt op de klippen. U kent vast wel iemand in uw omgeving, verwikkeld in een echtscheiding. Natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor het pensioen! Hoe zit dat nu eigenlijk?

Sinds 1995 kennen we de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. Volgens deze wet moet het ouderdomspensioen tussen de echtgenoten worden verdeeld. Het nabestaandenpensioen gaat volledig naar de ex-partner. Dit is logisch, want er is maar één (ex) partner, waar zou het nabestaandenpensioen anders naar toe moeten (let op: dat zal ik later nuanceren). Er zijn twee belangrijke dingen die u moet weten: Alleen het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, kan worden verdeeld. Dit is terecht, want wat voor het huwelijk is gebeurd doet niet ter zake. Verder kunt u kiezen voor verevening of voor conversie. Even een voorbeeld Man 45 Vrouw 42 Opgebouwd ouderdomspensioen 20.000 Waarvan tijdens het huwelijk 10.000 Nabestaandenpensioen (70%) 14.000 Pensioendatum 65 jaar Verevening De man krijgt vanaf zijn 65e jaar 15.000 euro. (10.000 van het ouderdomspensioen voor het huwelijk plus de helft van het ouderdomspensioen tijdens het huwelijk) De vrouw krijgt zolang de man leeft 5.000 euro. (de helft van het ouderdomspensioen tijdens het huwelijk) Als de man overlijdt krijgt ze 14.000 euro. Het grote nadeel van verevening is dat Man en Vrouw toch met elkaar verbonden blijven via het pensioen, terwijl ze uit elkaar zijn! Bovendien worden ze geconfronteerd met elkaars leven/overlijden. Want als de man 20.000 krijgt op jaarbasis weet hij dat zijn ex is overleden! Conversie daarentegen is een wat logischere oplossing. In het zelfde voorbeeld wordt het pensioen echter zo verdeeld: De man krijgt vanaf zijn 65e 16.000 euro De vrouw uit het voorbeeld krijgt vanaf haar 65 jaar 9.000 euro. Let wel op! Bij conversie verdwijnt het nabestaandenpensioen, alleen een eigen ouderdomspensioen. Het voordeel is dat men definitief uit elkaar is. Verder krijgen beiden vanaf hun eigen 65-ste pensioen. De vrouw zal bij de 65e verjaardag van haar ex zelf nog drie jaar moeten wachten op haar eigen ouderdomspensioen. Verder kunt u afwijken van de 'standaard' 50/50-verdeling via huwelijkse voorwaarden of in het echtscheidingsconvenant. Ook kunt u het pensioen als het ware uitruilen tegen de overwaarde in het huis (dit kan overigens wel fiscale consequenties hebben). Samenwonenden kunnen ook een beroep doen op de wet. Deze geldt ook voor de directeur-grootaandeelhouder voor het pensioen in de eigen BV. Tot slot kunt u het nabestaandenpensioen niet of niet volledig verdelen . Als u dan op uw 65-ste geen partner hebt, kunt u het gebruiken voor extra eigen ouderdomspensioen. Vaak zullen beide partners pensioen hebben opgebouwd, maar wel vaak verschillende bedragen door het verschil in salaris en arbeidsverleden. Het vereist dan wat puzzel- en rekenwerk om te achterhalen wie het meeste pensioen heeft opgebouwd. Deze persoon moet dan een deel aan de ex toebedelen. Ook dat kan via verevening of beter conversie (misschien beter). Het kan voorkomen dat de rechter al conversie heeft bevolen. Kortom. Scheiden doet lijden, maar het pensioen kan prima worden verdeeld. Conversie verdient hierbij meer aandacht dan tot op heden. Los daarvan: blijft u gelukkig getrouwd!