Nederlandse vrouw te rooskleurig over eigen pensioen en geldzaken

Nederlandse vrouwen zijn niet erg ambitieus en kinderen krijgen is maar voor een deel van hen het belangrijkste in het leven.

Vrouwen denken ook veel te rooskleurig over hun eigen financiële situatie als de partner onverhoopt zou wegvallen. Over het eigen leven zijn ze positief. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek op basis van een representatieve steekproef onder meer dan 500 vrouwen aangevuld met interviews van lezeressen van respectievelijk Opzij en Margriet. Uit het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de damesbladen Opzij (dat haar 35-jarig jubileum viert) en Margriet blijkt dat vrouwen in Nederland erg tevreden zijn. Ze geven hun leven gemiddeld een 7,8. Qua ambitie scoren de vrouwen minder, slechts 37% vindt een eigen carrière belangrijk. Van de lezers van deze bladen werkt 56% buitenshuis, waarbij, zoals kon worden verwacht, de Opzij-lezers met 73% een stuk hoger scoren. Vrouw en geldzaken Vrouwen houden zich in het algemeen weinig bezig met geldzaken. Meer dan de helft van de vrouwen werkt blijkens het onderzoek. Veel van de vrouwen werken daarbij in deeltijd. In gevallen waarbij beide partners werken verdient de man in 70% van de gevallen meer dan de vrouw. In slechts 22% van de gevallen verdienen man en vrouw evenveel of verdient de vrouw meer. Van de eigen financiële situatie zijn de vrouwen niet goed genoeg op te hoogte. Ze vertrouwen te veel op het inkomen en het pensioen van de partner. Bovendien schatten ze de gevolgen van het wegvallen van de partner, hetzij door scheiding, hetzij door vroegtijdig overlijden, te rooskleurig in. Ook de gevolgen voor het toekomstige pensioen en de gevolgen voor eventuele kinderen worden onvoldoende erkend. Doordat diverse pensioenregelingen zijn aangepast en regelingen versoberd kan het zijn dat minder pensioen opgebouwd wordt dan gedacht. Voorbeelden zijn het tweeverdienersgat en het stoppen van de AOW-partnertoeslag. Heeft u of bent u een jongere partner dan treedt daardoor vanaf 2015 een pensioentekort op. Nadenken over later Mannen zijn in het algemeen veel meer met hun pensioen en hun financiële toekomst bezig. Vrouwen kunnen nog veel meer doen om hun (financiële) toekomst beter vorm te geven. Wellicht niet het meest sexy onderwerp, maar door zich verdiepen in hun eigen toekomstige pensioen en in de mogelijkheden om eventuele onverwachtse tegenslagen op te vangen, zoals nabestaandenvoorzieningen, is er ook voor vrouwen snel meer duidelijkheid en meer zekerheid over het inkomen voor later.