Nederlanders voor verhoging AOW leeftijd

Het merendeel van de Nederlanders staat open voor veranderingen in het AOW-stelsel. Van de 56 procent die er niet afwijzend tegenover staat, verkiest de helft het jaarlijks verhogen van de AOW-leeftijd, terwijl 23 procent de voorkeur geeft aan een jaarlijkse verhoging van de AOW-premie. Dat blijkt uit onderzoek van TNS Nipo in opdracht van RTL Nieuws.

Verhoging AOW leeftijd

De verhoging van de AOW-leeftijd wordt genoemd als middel om de gevolgen van de financiële crisis het hoofd te bieden. Onder gepensioneerden is de groep die afwijzend tegenover aanpassingen in het AOW-stelsel staat nauwelijks groter dan onder Nederlanders in zijn algemeen: 49 procent wil vasthouden aan de huidige situatie. Het onderzoek wijst volgens Reg van Steen, sectordirecteur bij TNS Nipo, uit dat Nederlanders dus veel meer open staan voor veranderingen in het AOW-stelsel dan maatschappelijke organisaties. Nederlanders blijken daarbij minder vertrouwen te hebben in pensioenfondsen. Van de Nederlanders geeft 67 procent aan dat hun vertrouwen hierin is geschaad. Bijna eenzelfde deel, 64 procent, vraagt zich wel eens af hoe betrouwbaar de pensioenvoorziening is. Tevens denkt 55 procent op langere termijn te worden geraakt door de ontwikkelingen bij pensioenfondsen en overweegt 11 procent de komende zes maanden meer geld apart te zetten voor het pensioen. Uit het onderzoek blijkt tevens dat Nederlanders bij de bestrijding van de economische crisis de voorkeur geven aan maatregelen die hen niet direct in de portemonnee raken. Fiscale stimulering van bedrijven is in de ogen van 50 procent van de Nederlanders een adequate maatregel, 48 procent ziet graag dat geïnvesteerd wordt in duurzame projecten. Verder vindt 34 procent het beperken van de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe hypotheken tot maximaal 42 procent een geschikte maatregel.