Nederlander wil automatisch partnerpensioen

Meer dan de helft van de Nederlanders (51 procent) vindt dat er automatisch partnerpensioen moet zijn, ongeacht de aard van de relatie. Ook vanuit de Tweede Kamer is er aandacht voor het partnerpensioen van de samenwoner. Op dit moment is soms in pensioenregelingen niets geregeld voor de partner met wie de deelnemer samenwoont.

Minder dan de helft van de Nederlanders vindt dat iedereen zelf moet kunnen beslissen voor partnerpensioen. Het zijn vooral hoger opgeleiden en personen tot 45 jaar die zelf willen beslissen over partnerpensioen. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 1.250 consumenten van Stichting Pensioenkijker.nl. Partnerpensioen blijkt de Nederlander niet koud te laten. Daarnaast blijkt men een redelijke kennis van partnerpensioen te hebben. Zo weet meer dan tweederde van de Nederlanders dat er bij samenwonen niet automatisch partnerpensioen wordt geregeld, terwijl de helft van de Nederlanders ervan op de hoogte is dat bij trouwen wel automatisch in partnerpensioen wordt voorzien. Het zijn vooral lager opgeleiden, personen met een beneden modaal bruto gezinsinkomen en jongeren (25 tot 34 jaar) die minder vaak weet hebben van zaken rondom partnerpensioen. Saillant detail is dat personen die ooit zijn gescheiden bovendien minder vaak weten dat men bij scheiding niet automatisch het recht behoudt op het partnerpensioen van de ex-partner. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat partnerpensioen toch vaker met werk dan met relatie in verband wordt gebracht. Zo weet slechts 31 procent van de Nederlanders waarvoor pensioen is geregeld (80 procent) dat voor hem of haar ook partnerpensioen is geregeld. Het veranderen van baan ziet men als het meest geschikte moment om de pensioensituatie onder de loep te nemen, zo blijkt uit het onderzoek. Relatiegerelateerde ‘life events’, zoals het krijgen van kinderen, gaan samenwonen of gaan trouwen worden als minder geschikte momenten gezien om naar de pensioensituatie te kijken. Ook bij scheiding staat een kritische blik op het pensioen niet hoog op de agenda. Dat is jammer. Stichting Pensioenkijker.nl wil juist bevorderen dat mensen bij de veranderingen in hun relatie ook aan hun pensioen denken.