Meer inzicht nodig in pensioenkosten

AMSTERDAM - Hoewel verzekeraars en pensioenfondsen met het uniforme pensioenoverzicht (UPO) deelnemers al veel informatie geven, is er veelal geen inzicht in de kosten van het pensioen. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) heeft daarom de ministers Bos en Donner gevraagd te zorgen dat die duidelijkheid er wel komt.

De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) noemt kosteninzicht in een eerste reactie „een sympathiek idee”. Het Kamerlid is geschrokken van gevallen waarbij jarenlang premie is betaald, maar er door hoge kosten geen enkele euro pensioen is opgebouwd. Omtzigt zou daarom graag zien dat zowel pensioenfondsen als verzekeraars transparant zijn over de kosten die ze in rekening brengen. Ze zouden moeten bekendmaken hoeveel geld er daadwerkelijk wordt aangewend voor de pensioenopbouw. Een consument zou daarmee kunnen achterhalen hoeveel van zijn premie opgaat aan een kosten- en eventuele winstopslag, meent de CDA’er. Met het UPO, sinds dit jaar wettelijk verplicht, moet de pensioenbranche belangrijke informatie aan klanten geven, waaronder het opgebouwde jaarpensioen. Buiten beeld blijven echter de kosten.