Globalisering geen gevaar voor pensioen Europeanen

BRUSSEL – Ondanks de snelle opkomst van Aziatische landen als China hoeven Europese burgers zich totaal geen zorgen te maken over hun baan en toekomstige pensioen.

Van een afbraak van het zo geroemde Europese sociale model als gevolg van de toenemende globalisering zal immers de komende jaren absoluut geen sprake zijn. Dat is de hoofdconclusie van een grote studie van de Europese Unie, die morgen in Brussel wordt gepresenteerd en waarin duidelijk wordt gemaakt dat de angst voor uitholling van de Europese verzorgingsstaat volledig ongegrond is. In het mede door het Centrum voor Europese Studies (CEPS) uitgewerkte rapport ’Is sociaal Europa klaar voor de globalisering?’ wordt deze vraag dan ook volmondig met ’ja’ beantwoord. „We hebben in deze studie voor het eerst heel goed naar de gevolgen voor het Europese sociale model gekeken”, aldus Iain Begg van de Londen School of Economics, die de studie leidde. „Daaruit komt heel duidelijk naar voren dat de angstverhalen rondom globalisering zwaar overdreven zijn”, zo wijst de Brit op de ontwikkelingen die de laatste decennia op het Europese continent zichtbaar waren. Zo blijkt uit het uitgebreide cijfermateriaal dat op geen enkele manier sprake is van een ’race to the bottom’, waarbij de Europese landen hun sociale model langzaam maar zeker uitkleden om zo aan de uitdagingen van de globalisering te kunnen beantwoorden. „Nog altijd wordt 27% van al het geld dat binnen de Europese Unie wordt verdiend besteed aan sociale bescherming. Een percentage dat in 20 jaar niet is gewijzigd!”, stelt Begg, die daarbij vooral naar landen als Zweden en Finland wijst. „Bij de Scandinavische landen wordt altijd gewezen naar hun open economie, die het meest geglobaliseerd zou zijn. Feit is wel dat in die landen het grootste bedrag aan sociale bescherming wordt uitgegeven en zelfs toeneemt.” Eurocommissaris Spidla (Sociale Zaken) valt de Brit bij. „Veel Europeanen zijn bang voor de globalisering en maken zich zorgen over hun baan en oude dag. Succes in de wereldeconomie en een sterk sociaal model sluiten elkaar echter niet uit en blijken in de praktijk zelfs prima samen te gaan. Natuurlijk moeten we aanpassingen doorvoeren en blijven investeren, maar globalisering biedt uiteindelijk vooral voordelen.” Zaak blijft voor eurocommissaris Spidla wel dat Europa doorgaat met het op de wereldmarkt meer concurrerend maken van zijn economie, met sociaaleconomische hervormingen en beleidsaanpassingen rond belangrijke zaken als de vergrijzing en de opwarming van de aarde.