Donner: premie op werken na pensioen

Werknemers die tot na hun 65ste doorwerken, moeten als bonus een hoger pensioen krijgen. Minister Donner (Sociale Zaken, CDA) wil dit voorstel later deze maand tijdens het Voorjaarsoverleg met vakbonden en werkgevers bespreken.

Donner wil de pensioengerechtigde leeftijd niet opschuiven, maar de AOW met zo’n 5 procent verhogen voor ieder jaar dat de werknemer langer werkt na zijn 65ste. Donner wil het ook mogelijk maken om in deeltijd door te werken. Dan werkt een 65-plusser bijvoorbeeld drie dagen per week en neemt twee dagen AOW op. De minister wil zijn voorstel verder uitwerken tijdens het Voorjaarsoverleg, omdat de sociale partners bepalen of ook de aanvullende pensioenen omhoog zouden kunnen. Donner denkt met zijn maatregel de druk op de lonen te beperken en snel een hogere arbeidsparticipatie te bereiken. Volgens vakcentrale CNV is dat juist niet het geval. De gemiddelde leeftijd waarop Nederlanders stoppen met werken, ligt rond 62 jaar. Deze ‘bonusregeling’ voor 65-plussers „lost het grootste probleem dus niet op”, aldus de CNV. Werkgeversorganisatie VNO-NCW reageerde wel positief, „al moet de uitwerking precies en duidelijk zijn”, aldus een woordvoerder. Zo is nog onduidelijk of werknemers die vrijwillig doorwerken, wel of geen premies zouden moeten betalen, wat hun ontslagbescherming is en of zij tegen ziektekosten verzekerd kunnen worden. Nu is het voor werkgevers niet mogelijk zich te verzekeren tegen kosten van ziekte van oudere werknemers, terwijl het kabinet, evenals voorgaande kabinetten, mensen stimuleert langer door te werken, ook na hun 65ste. Donner bereidt hierover een wetsvoorstel voor en komt binnenkort met een nota over arbeidsparticipatie van ouderen. Op het Voorjaarsoverleg, dat op 23 april begint, zal ook de loonontwikkeling ter sprake komen. Werkgevers willen de loonkosten matigen, terwijl vakbonden juist hogere lonen willen als tegemoetkoming voor de dalende koopkracht in 2008.