Advies: AOW-leeftijd elk jaar een maand hoger

Den Haag, 8 febr. Het kabinet moet de pensioengerechtigde leeftijd elk jaar met een maand verhogen. Ook moeten mensen wettelijk het recht krijgen om na hun 65ste jaar te blijven werken.Dat staat in het eindrapport van de regiegroep GrijsWerkt.

Het kabinet stelde die drie jaar geleden in om werkgevers en werknemers bewust te maken van het belang om langer door te werken. Het kabinet heeft zich voorgenomen de arbeidsparticipatie te verhogen van 73 procent nu naar 80 procent in 2016. Volgens Ed Nijpels, voorzitter van de regiegroep, zijn daarvoor ingrijpende maatregelen nodig. Als de leeftijd waarop werknemers het staatspensioen krijgen met een maand per jaar wordt verhoogd, ligt die over twaalf jaar op 66. "Als de bedenkers van de AOW in 1955 hun zin hadden gekregen, lag die nu al boven de 70, want zij wilden de leeftijd met zeven weken per jaar verhogen", zegt Nijpels. "Ons voorstel is dus niets nieuws." Het kabinet is vooralsnog niet van plan de AOW-gerechtigde leeftijd te verhogen. Maar volgens de regiegroep GrijsWerkt is dat echt nodig. De gemiddelde leeftijd waarop mensen nu stoppen met werken is 62. Van de 55-plussers werken er nog vier op de tien. De regiegroep vindt dat cao's waarin staat dat werknemers met 65 jaar uit dienst moeten, niet meer algemeen verbindend moeten worden verklaard. En oudere werknemers moeten geen extra verlofdagen meer krijgen. De vakbeweging heeft teleurgesteld gereageerd op het rapport. "Nijpels heeft er met de pet naar gegooid", zegt FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Volgens haar komen 55-plussers niet meer aan de bak. "De commissie-Nijpels had moeten bevorderen dat bedrijven hun deuren openzetten voor oudere werkzoekenden."