Informatie

Bij je pensioenopbouw zijn drie partijen betrokken: de overheid, je werkgever(s) en jezelf. Deze drie partijen worden de drie pijlers genoemd van het Nederlandse pensioengebouw.

Pijler 1: Sociale zekerheid

Pijler 1 bevat de pensioenbasis die je van de overheid krijgt.

Informatie over Pijler 1: Sociale Zekerheid

Pijler 2: Pensioen

Bij jouw werkgever(s) bouw je gedurende je werkzame leven een werknemerspensioen op. Dit pensioen is een aanvulling op het pensioen dat je via Pijler 1 verkrijgt. Je krijgt alleen extra pensioen via Pijler 2, indien je hebt gewerkt en je werkgever ook een pensioenregeling had waaraan je hebt meegedaan.

Informatie over Pijler 2: Pensioen

Pijler 3: Privé voorzieningen

Als de eerste twee pijlers je onvoldoende tegemoetkomen aan jouw pensioenwensen, kan je zelf voor extra geld zorgen. Dit wordt ondergebracht in Pijler 3: privé voorzieningen. Voorbeelden van privé voorzieningen zijn bijvoorbeeld spaargeld, koopsom, lijfrenteverzekeringen, aandelen, een eigen woning en andere vermogensvormen.

Informatie over Pijler 3: Privé voorzieningen