Franchise

De AOW-franchise is een drempelbedrag waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt. De hoogte van de franchise is veelal afgeleid uit de hoogte van AOW-uitkering. Voorgaande is niet voor niks. Pensioenfondsen nemen de stelling in dat vanaf de 65-jarige leeftijd al een AOW-uitkering wordt ontvangen. Het is dus niet nodig voor dit bedrag nogmaals pensioen op te bouwen.

Op grond van fiscale regels is de franchise in beginsel minimaal 10/7 maal de AOW-uitkering voor een gehuwde (incl. vakantietoeslag).

Bij opbouwpercentages voor het ouderdomspensioen die lager zijn dan 2,25% (middelloon) respectievelijk 2% (eindloon) mag - tot een bepaald niveau - een lagere franchise worden gehanteerd.